Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasının Amacı:

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasının amacı 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde SyroxBayi.net’in sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda , çağrı merkezi, internet sitesi, mobil uygulamalar, sosyal medya ve benzeri kanallar aracılığıyla içeriklerin, kullanıcı, ziyaretçi ve diğer kişiler tarafından kullanımı sırasında, kullanıcının şirket ile paylaştığı veya ürettiği kişisel verilerin şirket tarafından işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin şirketimiz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde belirtilmiş olan kapsamlar doğrultusunda işlenmesi, aktarılması ve bu verilerin korunması ve gerektiğinde imhasına dair uygulayacağı usul ve esaslar ilişkin şirket politikamız hakkında bilgi vermektedir.

Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi:

Sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda çağrı merkezi, internet sitesi, mobil uygulamalar, sosyal medya ve benzeri kanallar aracılığıyla temin edilerek tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlemesi halinde uygulanacaktır. Aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın kişisel verileriniz işlene bilmektedir.

 • Adınız, soyadınız, telefon numaranız, TC Kimlik numaranız, vergi numaranız, elektronik posta adresiniz, müşteri numaranız, sözleşme numaranız, adresiniz ve tarafınıza atanan kullanıcı kimliğiniz gibi sizi tanımlayabileceğimiz kişisel verileriniz.
 • Ürünler ve almış olduğunuz hizmetlere ait fatura, finansal ve borç bilgileriniz, hizmet türünüz ve servis hizleriniz gibi temel müşteri bilgileriniz.
 • Çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, mektup veya yasal vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz.
 • Banka ;şube kodu, hesap numara ve yasal banka bilgileriniz.
 • İnternet sitelerindeki ve mobil uygulamalarındaki davranış bilgileriniz ile elektronik trafik verilerinizden üretilen kullanım verileriniz, sağladığınız içerik ve kişisel bilgiler ile belirli ürün ve hizmetlerimizi kullanımına ilişkin tercihleriniz.

Ayrıca ,ilişkili haber bültenlerine, bildirimlere ve diğer hizmetlere abone olduğunuzda, bir ürün ya da hizmet ile ilgili olarak bize soru sormanız veya şikâyet bildirmeniz halinde ya da anketlere katılmanız halinde, diğer ürün ve hizmetlerini kullanmanız halinde ya da diğer grup internet sayfalarını ziyaret etmeniz ya da bu sitelerde gezmeniz halinde de kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Amacı:

 • Ürün ve hizmetlerimizden yararlanmanız halinde süreç hakkında sizleri bilgilendirme.
 • Sizi yeni ürün ve hizmetlerden haberdar edebilme ve size uygun hizmetleri sağlayabilme.
 • Ürün ve hizmetlerimizi geliştirme amacıyla analiz yapma
 • Çalışanlarımızı eğitme ve geliştirme
 • Ürün ve hizmetlerimizi kullanmanız karşılığında faturalandırma yapma
 • Kimliğinizi teyit etme
 • Resmi merci ve düzenleyici ve denetleyici kurumlara talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini
 • Bilgilerinizin tutarlılığını kontrolünün sağlanması.
 • Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi.
 • Müşteri hizmetleri operasyonlarını yürütülmesi

dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın, hizmetlerinin verilmesi, ürün ve servislerin analizi, kampanya, ürün, strateji belirleme ve ölçme gibi pazarlama aktiviteleri ve iletişimi, müşteri hizmetleri ve memnuniyeti, finansal raporlama ve analiz, kanuni takip, ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Aktarılması:

KVKK ve diğer Kanunların zorunlu kıldığı durumlarda; KVKK’nın 5. Maddesinin 2. Fıkrası ve 6. Maddesinin 3. Fıkrası altında belirtilen koşullar mevcut olduğu taktirde açık rızası olmadan da veriler mevzuatta öngörülen şekilde ve sınırlarla bağlı olarak yetkili kılınan idari veya adli kurum veya kuruluşa aktarılabilir.

Ayrıca Kişisel Veri aktarımı bir ürünün, hizmetin veya kullanılması ve korunması için zorunlu ise.

Hizmet ve faaliyetimizi geliştirmek ve yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

WhatsApp Sipariş Hattımız Açılmıştır. 0552 347 97 69